Умови та угоди

Умови та угоди на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.
Цей договір між Інтернет магазином "ПостельУКР", в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет магазину, в подальшому - Покупець, є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет сайт постель.укр надалі «Сайт» Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. Терміни договору

1.1. Умови та угоди (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Сайт - ресурс в мережі Інтернет за адресою постель.укр вміст якого належить Продавцю і контролюється Продавцем.
1.3. Товар - текстильні вироби: комплекти постільної білизни та їх окремі складові, махрові вироби. Інформація по кожному Товару розміщується на сайті Продавцем. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної інформації несе Продавець або представник Товару.
1.4. Контент - сукупність інформації даних в будь-якій формі, текстове, графічне або інше інше оформлення, що міститься на Сайті.
1.5. Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, яке розпочало взаємодія з Сайтом.
1.6. Замовлення - рішення Покупця замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині і / або доручення на придбання і доставку товарів.
1.7. Персональні дані - персональні дані фізичної особи в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" від 23 лютого 2012 № 4452-VI із змінами та доповненнями.
1.8. Реєстрація на Сайті - процес створення облікового запису в базі даних сайту, пов'язаний з внесенням персональних даних в базу даних на Сайті. Замовник виконує внесення даних особисто і гарантує їх достовірність. Збереження даних Замовника при завершенні Реєстрації шляхом натиснення відповідної кнопки / посилання на Сайті свідчить про те, що Покупець дає Продавцю згоду на обробку своїх персональних даних в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" від 23 лютого 2012 № 4452-VI із змінами та доповненнями; бажання здійснювати покупку Товару.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину "ПостельУКР" (далі - Продавець) будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови Пропозиції шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: 2.4.1 Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
2.4.2 Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних та діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

3. Порядок використання сайту

3.1. Для використання розширених можливостей Сайту, таких як здійснення замовлень, покупка товарів, написання коментарів і т.д., Покупець повинен пройти Реєстрацію на Сайті шляхом внесення інформації відповідно до електронної формою і формального підтвердження і збереження такої інформації шляхом натиснення відповідної кнопки/посилання.
3.2. Покупець має можливість видалення облікового запису за власним бажанням шляхом подачі заяви Продавцю. Заява подається електронною поштою в довільній формі.
3.3. Покупець має право переглядати і завантажувати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали сайту при копіюванні, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.
3.4. При розміщенні письмових коментарів на Сайті Покупець самостійно несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за утримання своїх коментарів. Покупець погоджується, що будь-яке повідомлення (коментар) Продавець може видалити або використовувати на свій розсуд без компенсацій автору. Продавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену Покупцями на Сайті.
3.5. Продавець має право без попередження вносити зміни в будь-яку інформацію, представлену на Сайті, в тому числі в список Товарів, ціна Товару, опису Товарів, список послуг і сервісів, що надаються зміст і умови надання послуг і сервісів.

4. Обробка персональних даних

Продавець заявляє, що обробка персональних даних Покупця проводиться з метою:

4.1. Виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем, які можуть виникати за бажанням Покупця в процесі використання Сайту.
4.2. Збору статистичної інформації по роботі Сайту з метою поліпшення роботи Сайту, надання кращого сервісу, розробки нових сервісів.
4.3. Інформування Покупців відповідно до змін у наданні послуг, введенням нових послуг і іншими нововведеннями.
4.4. Продавець заявляє, що доступ до персональних даних Покупця третіх осіб і розкриття персональних даних можливі тільки за згодою Покупця або у випадках, передбачених чинним законодавством України. У будь-якому випадку Продавець вживає всіх можливих заходів для недопущення розкриття персональних даних Покупця.

5. Термін дії та інші умови

5.1. 5.1. Зміст і всі матеріали, в тому числі будь-які тексти, зображення, будь-яка інформація і / або коментарі, які розміщені Покупцями на Сайті, стають виключною власністю Продавцем з моменту розміщення на Сайті.
5.2. Ці Умови починають діяти з моменту, коли Покупець починає будь-яким способом використовувати матеріали сайту, і діють безстроково.
5.3. З усіх питань, які можуть виникнути щодо правовідносин Продавця і Покупця, сторони керуються положеннями цих Умов та чинним законодавством України.

Онлайн курсы IT